Thống kê

Tổng số thí sinh dự thi

THPT

31231313 bạn

GDTX

31231313 bạn

THCS

31231313 bạn

Tổng số

31231313 bạn


Số thí sinh dự thi

(Lưu ý: Chỉ thống kê chi tiết thí sinh thi qua ít nhất một vòng)

STT Quận/Huyện THPT GDTX THCS
;